Historien om thai massasje


Grunnleggeren av thaimassasje og dens medisinske tankegang sies å ha vært Shivago Komarpaj. I følge buddistiske skrifter car han Buddhas lege for over 2500 år siden. Riktig nok skal det sies at historien om thai massasje mer kompleks enn denne legenden skulle tilsi. Thai massasje, ofte kjent under betegnelsen TTM, er en kombinasjon av påvirkning fra indiske, kinesiske, Sørøst-asiatiske kulturelle sfærer og tradisjoner i medisin. Kunsten slik den praktiseres i dag er sannsynligvis et produkt av en blanding ulike healingtradisjoner, som i løpet av det 19. århundre ble samlet under en felles filosofi. Likevel er det slik at selv i dag er det betydelige variasjoner fra region til region på tvers av Thailand, og ingen fast rutine eller teoretisk rammeverk som er universelt akseptert blant healere.